na úvodní stránku www.vamiro-most.cz
Vamiro s.r.o., provoz Dělnická 48, 434 01 Most
e-mail: zc.tsom-orimav@ofni
FacebookKontaktní telefon+ 420 721 24 24 24
Ověřená firma ifirmy.cz VAMIRO s.r.o.

Pronájem kontejnery / buňky, mobilní přemostění, lávky pro pěší, přejezdy

Máte zájem o pronájem a požadujete cenovou kalkulaci? Neváhejte nás kontaktovat zc.tsom-orimav@dohcbo
 

Kontejnery / buňky
Obytné kontejnery, skladové kontejnery, sanitární kontejnery.

Kontejnery (buňky) jsou ideální díky jejich sestavování, spojování a mohou být stohovatelné. Rychlé přemístění - užívání.

Důležitou podmínkou pro zapůjčení kontejneru / buňky je vratná kauce ve výši 15.000,-Kč, při více kusech 10.000,-Kč / ks.
Kauce je vrácena po ukončení nájmu a kontrole stavu kontejneru.

   skladový kontejner pronájem obytný kontejner pronájem skladový kontejner pronájem
    

 

  

Silniční panely
Jedná se především o starší, silniční, panely použité. Ovšem plně funkční bez lomu, s oky k manipulaci. Rozměry panelů jsou různé, stejně tak jejich výšky od 15 cm – 25 cm.
Tyto panely svou funkčností několikanásobně zlevní náklady na vybudování manipulačních provizorních ploch, parkovišť, komunikací aj.

SILNIČNÍ PANELY


Přejezdy, lávky pro pěší, přemostění
Do pronájmu zapůjčujeme přemostění, přejezdy pro osobní i nákladní vozy (bez nájezdů), lávky pro pěší.
Jedná se o provizorní řešení při opravách na komunikacích apod.
PŘECHO PRO PĚŠÍ  přejezdy3  přejezd pro NV

Povinnosti nájemce:
- místo pronájmu musí být dopředu určené, v případě změny místa pronájmu musí být pronajímatel informovám písemnou formou
- předmět pronájmu nesmí být předán třetí osobě
- předmět pronájmu musí být kdykoli přístupný pronajímateli
- není povoleno zasahovat do nosné konstrukce kontejneru
- není povoleno zasahovat do elektroinstalace kontejneru- střecha kontejneru nesmí být zatěžována jakýmkoliv způsobem (není určena ke skladování materiálu)
- po uplynutí doby nájmu musí být předmět pronájmu předán ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení

Odpovědnost nájemce za poškození či ztrátu předmětu pronájmu:

- odpovědnost za ztrátu nebo poškození předmětu nájmu nese nájemce v plné výši

- dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele

- nájemce má možnost kontejner opravit na vlastní náklady, nahradit odpovídajícím objektem, nebo zaplatit pronajímateli škodu v plné výši

Aktuální ceny za pronájem zašleme na vyžádání zc.tsom-orimav@dohcbo      

Vamiro s.r.o. - Tel.č.: +420 730 150 040 | E-mail: zc.tsom-orimav@ofni
© 2011 - 2019 | Vytvořil Neužil Radek